Deklaracja dostępności
2014.10-2015.05 - Kurs języka niemieckiego z elementami kulturoznawstwa dla dzieci w roku szkolnym 2014/2015

Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka serdecznie zaprasza dzieci ze szkoły podstawowej kl. IV-VI na kurs języka niemieckiego z elementami kulturoznawstwa, w roku szkolnym 2014/2015. Kurs ma na celu:
  • pomoc w uzupełnianiu braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów,
  • powtórzenie, utrwalenie i poszerzenie wiedzy zdobytej w ramach lekcji języka niemieckiego,
  • rozbudzanie w uczniach motywacji do nauki języka niemieckiego,
  • zachęcanie uczniów do pracy poprzez dobór odpowiednich ćwiczeń np. gier dydaktycznych, atrakcyjnych ćwiczeń,
  • przygotowanie do samodzielnej pracy i nauki, korzystanie ze słowników dwujęzycznych,
  • rozmaite zestawy ćwiczeń dotyczące różnych dziedzin życia np. wakacje w górach, w mieście i nad morzem, moja rodzina i bliscy, zakupy, moje zainteresowania, hobby i obowiązki domowe, dyscypliny sportowe, itp.,
  • poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu krajów niemieckiego obszaru językowego,
  • ćwiczenie wszystkich sprawności językowych: rozumienie (słuchanie – czytanie), odtwarzanie (mówienie – pisanie) w określonych sytuacjach i przypisanych rolach, swobodne wyrażanie myśli w mowie i piśmie,
  • ciekawe metody i formy pracy: ćwiczenia otwarte i zamknięte, praca w grupach, konwersacje, burza mózgów itp.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Opłata wynosi 10 zł za 60 minut lekcji. Zajęcia poprowadzi lektor języka niemieckiego: Sylwia Piątkiewicz. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy prowadzone są we wrześniu w godzinach od 8.00 do 16.00, zaś zajęcia rozpoczną się w październiku. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 25 września o godz. 16.00 w sali dydaktycznej Kozienickiego Domu Kultury. Zapisy oraz szczegółowe informacje u instruktorki Aleksandry Pajdy w Kozienickim Domu Kultury (ul. Al. 1 Maja 8), e-mail: ola.pajda@dkkozienice.pl lub pod nr telefonu 48 611 07 50. Serdecznie zapraszamy!!!
UWAGA: Z powodu niewystarczającej liczby chętnych KURS NIE ODBĘDZIE SIĘ !!!