Deklaracja dostępności
2018.05.26 - Gminny plener malarski NAD WISŁĄ
Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka zaprasza młodzież do udziału w gminnym plenerze malarskim NAD WISŁĄ podczas imprezy plenerowej zorganizowanej na tarasie widokowym nad Wisłą w Kępeczkach, w dniu 26 maja 2018 roku w godz. 10.00-15.00. Termin zgłoszeń upływa z dniem 30 kwietnia 2018 r. R E G U L A M I N
 1. Organizatorem gminnego pleneru malarskiego „Nad Wisłą” jest Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka, ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice.
 2. W ramach Pleneru przeprowadzone zostaną zajęcia teoretyczne i warsztatowe z malarstwa w dniu 26 maja 2018 roku w godz. 10.00-15.00 na tarasie widokowym nad Wisłą w Kępeczkach. Zajęcia będą prowadzone przez artystę plastyka, pedagoga z wieloletnim doświadczeniem, którego zapewnia organizator.
 3. W Plenerze mogą wziąć udział uczniowie ze szkół podstawowych klas VI, VII oraz z klas II i III szkół gimnazjalnych z terenu Gminy Kozienice wykazujący uzdolnienia plastycznie. Uczniów wybiera nauczyciel plastyki spośród tych, którzy w latach poprzednich brali czynny udział w konkursach plastycznych o zasięgu pozaszkolnym. Warunkiem uczestnictwa w Plenerze jest również terminowo złożona, prawidłowo wypełniona karta zgłoszenia.
 4. Kartę zgłoszenia należy złożyć do dnia 30 kwietnia 2018 r. do godz. 21.00 na adres e-mail agnieszka.bienkowska@dkkozienice.pl lub w punkcie informacji Centrum Kulturalno-Artystycznego, ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice.
 5. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie:
  • szkoły miejskie do 3 uczniów,
  • szkoły wiejskie do 2 uczniów.
  Liczba miejsc na Plener jest ograniczona, dlatego o kwalifikacji do pleneru decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc.
 6. Uczestnicy Pleneru będą się posługiwać techniką akrylową. Organizator zapewnia wszystkie materiały plastyczne, w tym: sztalugi, podkłady malarskie, farby, pędzle, naczynia na wodę. Uczestnik powinien zaopatrzyć się jedynie w luźne okrycie osłaniające ubranie przed zabrudzeniem oraz nakrycie głowy chroniące przed słońcem.
 7. Dojazd uczestników na miejsce Pleneru – we własnym zakresie. Obowiązuje punktualne przybycie na miejsce zbiórki. W przypadku rezygnacji z udziału w Plenerze należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować organizatora.
 8. Prace powstałe podczas Pleneru przechodzą na własność uczestnika.
 9. Uczestnicy pleneru otrzymają pamiątkowe CERTYFIKATY.
 10. Zgłoszenie ucznia do udziału w Plenerze jest jednoznaczne z akceptacją zapisów regulaminu.
 11. Dane zawarte w karcie zgłoszenia są niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji na Plener. Uczestnik podaje je dobrowolnie, mając prawo do ich poprawiania.
 12. Sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga organizator.
 13. Kontakt: Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka, ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice. Osoba odpowiedzialna za organizację pleneru: Agnieszka Bieńkowska, e-mail: agnieszka.bienkowska@dkkozienice.pl, tel. 48 611 07 50 wew. 126. pobierz: Karta zgloszenia.doc, Karta zgloszenia.pdf
  UWAGA: Z powodu niewystarczającej liczby chętnych PLENER ZOSTAŁ ODWOŁANY !!!