Deklaracja dostępności
2011.03.08 - XXVIII Mały Konkurs Recytatorski (eliminacje środowiskowe)
Szanowni Państwo! Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka zaprasza do udziału w XXVIII Małym Konkursie Recytatorskim odbywającym się pod Patronatem i przy wsparciu: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Starostwa Powiatu Radomskiego, Samorządu Miasta Radomia, starostów i burmistrzów w okręgu radomskim. Eliminacje środowiskowe odbędą się w sali widowiskowej Kozienickiego Domu Kultury (al. 1 Maja 8) dnia 8 marca 2011r. od godz. 10.00. Regulamin konkursu nie ulega zmianom. Każdy recytator przygotowuje dwa wiersze poetów polskich, których prezentacja nie może trwać dłużej niż sześć minut. W Konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku od 5 do 16 lat. Kategorie wiekowe:
  • 5-6 lat (przedszkola i klasy „0”)
  • 7-11 lat (klasy I-IV)
  • 12-13 lat (klasy V-VI)
  • 14-16 lat (klasy gimnazjalne)
Ze względów organizacyjnych i możliwości odbiorczych uczestników i jurorów, każda szkoła do eliminacji może zgłosić:
  • szkoły podstawowe w Kozienicach – do 6 recytatorów. Jeżeli przy szkole funkcjonuje oddział przedszkolny 5 lat – kl. „0”, to szkoła dodatkowo może zgłosić jednego recytatora z tej kategorii wiekowej,
  • szkoły podstawowe w gminie Kozienice – 2 recytatorów. Jeżeli przy szkole funkcjonuje oddział przedszkolny 5 lat – kl. „0”, to szkoła dodatkowo może zgłosić jednego recytatora z tej kategorii wiekowej,
  • przedszkola – 2 recytatorów,
  • gimnazja w Kozienicach – 6 recytatorów,
  • gimnazja w gminie Kozienice – 4 recytatorów.
Warunkiem uczestnictwa jest czytelne (litery drukowane) wypełnienie karty zgłoszenia, oddzielnej dla każdego recytatora i dostarczenie jej wraz z protokołem przebiegu eliminacji szkolnych do Domu Kultury (al. 1 Maja 8) do dnia 1 marca br. Po upływie tego terminu karty nie będą przyjmowane. Wzór karty zgłoszenia i regulamin można uzyskać w Domu Kultury w Kozienicach. Informacja ta wraz z regulaminami i wzorami karty zgłoszenia została rozesłana po szkołach. Szczegóły pod nr tel. 48 611 07 50. Mały Konkurs Recytatorski odbywa się w ramach 56. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego organizowanego przez Towarzystwo Kultury Teatralnej w Radomiu we współpracy z instytucjami kultury na terenie regionu radomskiego. ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU! Karta_zgloszenia.pdf