Strona główna             Działalność             Kalendarz Imprez             Galeria             Kontakt / O nas             Partnerzy      
  

2012.05.20 - 18-tka KRONIKI KOZIENICKIEJ
Przygotuj do druku    

Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka serdecznie zaprasza na 18-tkę KRONIKI KOZIENICKIEJ, która odbędzie się w dniu 20 maja 2012r. (niedziela) od godz. 16.00 na placu za Domem Kultury (wejście od ul. Kochanowskiego).

W programie STUDIO na ŻYWO, a w nim:
  • wywiady, wspomnienia, występy artystyczne: Młodzieżowa Estrada Piosenki KDK i zespół ROXY oraz KONKURSY Z NAGRODAMI !!!

RAZEM ZRÓBMY KROK W DOROSŁOŚĆ

REGULAMIN KONKURSU
„18 lat KK”


1. Zasady ogólne:
1.1. Organizatorem konkursu jest: Telewizja lokalna Kronika Kozienicka działająca w ramach Kozienickiego Domu Kultury z siedzibą w Kozienicach, al. 1 Maja 8 zwana dalej Kronika Kozienicką.
1.2. Fundatorami nagród są sponsorzy prywatni oraz urzędy i firmy
1.3. Konkurs organizowany jest 20 maja początek godz. 16.00

2. Warunki Konkursu:
2.1. Konkurs ma charakter otwarty warunkiem wzięcia w nim udziału jest osobiste przybycie w dn. 20 maja na plac za KDK wybranie numeru pytania i udzielenie odpowiedzi. Pytania dotyczyć będą historii i dnia dzisiejszego Gminy Kozienice oraz Kroniki Kozienickiej.
2.2. Konkurs będzie prowadzony do momentu wyczerpania się pytań.
2.3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Kozienickiego Domu Kultury.
2.4. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na upublicznienie swojego wizerunku podczas trwania konkursu w programie na żywo realizowanym w dn. 20 maja.

3. Nagrody oraz zasady ich przyznawania:
3.1. Za udzielenie poprawnej odpowiedzi Kronika Kozienicka przewiduje upominki rzeczowe.
3.2. Upominki wybierane będą z listy nagród po wskazaniu przez uczestnika konkursu wybranego numeru.
3.3. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja powołana przez organizatorów.

4. Postępowanie reklamacyjne:
4.1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać w dniu trwania konkursu w godzinach od 16.00 do 18.00.
4.2. Reklamacje rozpatrywane będą przez organizatorów.
4.3. Decyzja Organizatorów jest ostateczna i wiążąca.

5. Postanowienia końcowe:
5.1. Regulamin Konkursu dostępny jest w redakcji Kroniki Kozienickiej oraz na stronie www.dkkozienice.pl
5.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
   Liczba odwiedzin: 14452681
©2011 Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka
Projekt graficzny: Dom Kultury wykonanie: TAAH.