Deklaracja dostępności
2012.05.20 - 18-tka KRONIKI KOZIENICKIEJ
Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka serdecznie zaprasza na 18-tkę KRONIKI KOZIENICKIEJ, która odbędzie się w dniu 20 maja 2012r. (niedziela) od godz. 16.00 na placu za Domem Kultury (wejście od ul. Kochanowskiego). W programie STUDIO na ŻYWO, a w nim:
  • wywiady, wspomnienia, występy artystyczne: Młodzieżowa Estrada Piosenki KDK i zespół ROXY oraz KONKURSY Z NAGRODAMI !!!
RAZEM ZRÓBMY KROK W DOROSŁOŚĆ
REGULAMIN KONKURSU „18 lat KK” 1. Zasady ogólne: 1.1. Organizatorem konkursu jest: Telewizja lokalna Kronika Kozienicka działająca w ramach Kozienickiego Domu Kultury z siedzibą w Kozienicach, al. 1 Maja 8 zwana dalej Kronika Kozienicką. 1.2. Fundatorami nagród są sponsorzy prywatni oraz urzędy i firmy 1.3. Konkurs organizowany jest 20 maja początek godz. 16.00 2. Warunki Konkursu: 2.1. Konkurs ma charakter otwarty warunkiem wzięcia w nim udziału jest osobiste przybycie w dn. 20 maja na plac za KDK wybranie numeru pytania i udzielenie odpowiedzi. Pytania dotyczyć będą historii i dnia dzisiejszego Gminy Kozienice oraz Kroniki Kozienickiej. 2.2. Konkurs będzie prowadzony do momentu wyczerpania się pytań. 2.3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Kozienickiego Domu Kultury. 2.4. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na upublicznienie swojego wizerunku podczas trwania konkursu w programie na żywo realizowanym w dn. 20 maja. 3. Nagrody oraz zasady ich przyznawania: 3.1. Za udzielenie poprawnej odpowiedzi Kronika Kozienicka przewiduje upominki rzeczowe. 3.2. Upominki wybierane będą z listy nagród po wskazaniu przez uczestnika konkursu wybranego numeru. 3.3. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja powołana przez organizatorów. 4. Postępowanie reklamacyjne: 4.1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać w dniu trwania konkursu w godzinach od 16.00 do 18.00. 4.2. Reklamacje rozpatrywane będą przez organizatorów. 4.3. Decyzja Organizatorów jest ostateczna i wiążąca. 5. Postanowienia końcowe: 5.1. Regulamin Konkursu dostępny jest w redakcji Kroniki Kozienickiej oraz na stronie www.dkkozienice.pl 5.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.