Deklaracja dostępności
2012.09.22 - Dzień Patrona oraz Europejski Dzień bez Samochodu
Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka serdecznie zaprasza na DZIEŃ PATRONA oraz EUROPEJSKI DZIEŃ BEZ SAMOCHODU, które odbędą się w dniu 22 września 2012r. w godz. 14.00-17.00 na terenie przed domem kultury (ul. Al. 1 Maja 8). W dniu imprezy, zgodnie z wymogami ogólnopolskiej kampanii, w godz. 7.00-17.00 częściowo zamknięta zostanie ulica Al. 1 Maja przy Skwerze Miejskim. PROGRAM
  DZIEŃ PATRONA
   Scena przed Kozienickim Domem Kultury im. Bogusława Klimczuka:
   • Występ Młodzieżowej Estrady Piosenki z KDK oraz Szkoły Muzycznej I stopnia z Kozienic
   • Śpiewaj z nami karaoke
   Wydarzenia towarzyszące:
   • Gra miejska pn. „Śladami piosenek Bogusława Klimczuka”:
     Udział w grze jest bezpłatny. Gra polega na przejściu trasy wyznaczonej przez organizatora oraz wykonanie czekających na punktach kontrolnych zadań. Do udziału w grze niezbędna jest rejestracja w punkcie informacyjnym zlokalizowanym przy Kozienickim Domu Kultury im. B. Klimczuka (ul. Al. 1 Maja 8) w dniu 22 września 2012r. w godz. 14.00-15.00. Punkty kontrolne zlokalizowane zostaną w Parku Miejskim. Trasa jest propozycją na rodzinny spacer i ma niski stopień trudności. Zadania wykonane na punktach kontrolnych, potwierdzone pieczątką w „Przewodniku muzycznym” otrzymanym w momencie rejestracji, uprawniają do odebrania upominków (wydawanie upominków do godz. 16.45!!!).
   • Zabawa plastyczna kredą na asfalcie pn. „Barwy ziemi”
   • Wystawa zdjęć „Dziesięć edycji Festiwalu im. Bogusława Klimczuka w obiektywie”
   • Studio otwarte „Mikrofon dla wszystkich – moje spotkania z Bogusławem Klimczukiem”
     W przededniu imienin Bogusława zapraszamy do studia otwartego telewizji lokalnej „Kronika Kozienicka”, gdzie z przyjemnością zarejestrujemy Państwa wspomnienia o Bogusławie Klimczuku, zaś zdjęcia, znajdujące się w prywatnych archiwach, zeskanujemy, aby wszystko przekazać przyszłym pokoleniom.
   • „Rudy Rydz” – zupa pieczarkowa dla wszystkich (niestety nie rydzowa :( )
   • Stoisko z balonami i słodyczami dla najmłodszych
  EUROPEJSKI DZIEŃ BEZ SAMOCHODU
   Teren przed Kozienickim Domem Kultury im. Bogusława Klimczuka:
   • policjanci z Kozienic w akcji:
    • konkursy dla dzieci i dla dorosłych
    • alkogogle
    • stoisko znakowania rowerów (konieczne posiadanie roweru i paragonu za jego zakup)
    • pokaz sprzętu policyjnego
   • akcja „Przesiądź się na rekreację”
    • nauka techniki Nordic Walking (organizator zapewnia kijki !!!)
    • joga na trawie dla wszystkich chętnych
    • stoisko ze sprzętem rekreacyjnym KCRiS
UWAGA: W przypadku deszczu program imprezy zostanie zmodyfikowany. Regulamin gry miejskiej „Śladami Piosenek Bogusława Klimczuka”
 1. Organizatorem gry miejskiej „Śladami Piosenek Bogusława Klimczuka” (zwanej dalej Grą), która odbędzie się 22 września 2012 roku od 14.00 do 17.00 jest Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka (zwany dalej KDK).
 2. Organizator zobowiązują się do podjęcia wszelkich starań, by Gra przebiegała w sposób zgodny z Regulaminem.
 3. Udział w Grze jest bezpłatny.
 4. Rejestracja Gracza jest koniecznym warunkiem udziału w Grze.
 5. Rejestracja odbywa się w Punkcie Informacyjnym zlokalizowanym przed KDK (ul. Al. 1 Maja 8), w dniu 22 września 2012r. w godz. 14.00-15.00, gdzie rozpoczyna się Gra.
 6. Przystępując do Gry Gracz zgadza się na warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 7. Uczestnicy biorą udział w Grze zorganizowani w Drużyny. W skład każdej Drużyny wchodzą 2 do 6 osób. Jeden Uczestnik może być członkiem tylko jednej Drużyny. W każdej drużynie co najmniej jeden gracz musi mieć ukończone 18 lat. Uczestnicy Gry biorą udział w Grze na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko.
 8. Przystępując do Gry gracz pełnoletni bierze na siebie na cały czas trwania Gry pełną odpowiedzialność prawno-cywilną za siebie oraz członków swojego zespołu. Odpowiedzialność obejmuje szkody poniesione przez Gracza i/lub członka/ów zespołu oraz szkody wyrządzone na Graczu i/lub jego członku/ach zespołu.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Graczy i członków ich zespołów podczas trwania Gry.
 10. Nie zapoznanie się z regulaminem nie zwalnia z odpowiedzialności do przestrzegania jego postanowień.
 11. Gracze poruszają się pieszo. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim i Gracze są zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności. Organizator nie zapewnia opieki medycznej dla osób uczestniczących w Grze.
 12. Gra polega na zdobywaniu pieczątek oraz tekstów przebojów Bogusława Klimczuka na stoiskach zlokalizowanych na terenie Parku Miejskiego w Kozienicach poprzez wykonywanie wyznaczonych zadań.
 13. Ukończenie Gry wiąże się z rozwiązaniem zadań na pięciu stoiskach, zdobycie wszystkich pieczątek potwierdzających i tekstów przebojów Bogusława Klimczuka oraz powrót do Punktu Informacyjnego przy KDK (ul. Al. 1 Maja 8) najpóźniej do godziny 16.45.
 14. Organizator dopuszcza do udziału w grze max 50 drużyn z czego 10 pierwszych drużyn, które ukończyły Grę, otrzyma koszulki z logo organizatora, kolejne 40 gadżety z logo organizatora.
 15. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby związane z promocją Gry.
 16. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia Gry zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).
 17. Gra ma charakter Konkursu, który nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540).
 18. Regulamin znajduje się w KDK oraz na stronie internetowej organizatora www.dkkozienice.pl.
 19. Interpretacja zapisów regulaminu należy do organizatora.
 20. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.